Otrzymaliśmy dziś pomoc od nowego Darczyńcy!
Dziękujemy firmie AIF Kancelaria sp. z o.o. https://www.aif.com.pl/ za okazane wsparcie.